Canon van Nederland
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)

Pruiken en revoluties

 

1700-1800 (18e eeuw)

 

» Verlichting

(Opkomst van nieuwe ideeën)

 

Opkomst van techniek

 

Achtergronden 18e eeuw Wikipedia

 

(Advertentie voor leraar of ouder)
  • Door de wereldhandel werd slavenarbeid in de hand gewerkt

 

  • Aanzet tot afschaffing slavenarbeid

 

  • Streven naar gelijkheid tussen verschillende standen. Streven naar onafhankelijkheid

 

  • Opstand tegen de stadhouder en regenten (Franse Revolutie)