Canon van Nederland
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
Invalshoek animatiefilm: Betekenis van achternamen. Invalshoek gesprekken met de kinderen: Effect van je achternaam op je toekomst

Napoleon werd in 1815 verslagen. Een aantal landen bespraken met elkaar hoe dit in de toekomst voorkomen kon worden. 

Rusland, Oostenrijk, Pruisen en Groot-Brittannië richtten de Geallieerde Raad op. Deze raad ging 5 jaar overleggen hoe ze de veiligheid van Europa en Frankrijk konden waarborgen.

Belangrijk was de vraag wat ‘gevaarlijk’ en terreur was. 

 

Het was de voorloper van EU, Navo of Veiligheidsraad.

 

Enkele maatregelen die men nam:

  • paspoorten
  • geheime dienst
  • profielen van verdachten werden opgesteld

 

Nadelen

  • Repressie en onderdrukking

 

Na de Eerste Wereldoorlog zien we soortgelijke maatregel maar dan op Duitsland gericht. De afloop weten we.

 

Bron: Tubantia Magazine 6-7 oktober ‘God redt’, terreurdeskundige Beatrice de Graaf

Invalshoek animatiefilm: Oranjegezinden tegenover patriotten. Invalshoek gesprekken met de kinderen: Betekenis van het pamflet.

Patriotten zijn mensen die van hun vaderland houden.

In Polen is het patriottisme belangrijk. Waaraan kunnen we dat zien?
- Lesboeken zijn herschreven met het accent op het katholieke geloof en militair heldendom.
- Lessen over antidiscriminatie en Griekse en Romeinse Oudheid zijn geschrapt.
- Duitsers zijn de schuldigen aan de Tweede Wereldoorlog (niet alleen de nazisme).

De regering (PIS) bepaalt wat kinderen leren.

Bron: Volkskrant 11-1-2018 Het Poolse bloed stroomt de klas binnen.

(Advertentie voor leraar of ouder)
Slaven waren handelswaar en geen mensen. Invalshoek gesprekken met de kinderen: De taaiheid van het slavernij systeem (waarom het eeuwen heeft voortgeduurd).
(Advertentie voor leraar of ouder)
Belangstelling voor Grieks en Romeinse bouwstijl
Leven buiten de stad is anders dan in de stad. Invalshoek gesprekken met de kinderen: Gemis aan wat je in de stad niet hebt. Het buitenleven voor kinderen in de stad.
Plaatsing van Eise Eisinga binnen de Wetenschappelijke Revolutie. Invalshoek gesprekken met de kinderen: Angst zaaien uit onwetendheid.
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)

Pruiken en revoluties

Tijd van de opstanden en revoluties

Groei van imperia, opkomst rassentheorieën, opstanden en revoluties

 

1700-1800 (18e eeuw)

 

» Verlichting

(Opkomst van nieuwe ideeën)

 

Opkomst van techniek

 

Achtergronden 18e eeuw Wikipedia

 

Door de wereldhandel werd slavenarbeid in de hand gewerkt.
Aanzet tot afschaffing slavenarbeid.
Streven naar gelijkheid tussen verschillende standen. Streven naar onafhankelijkheid.
Opstand tegen de stadhouder en regenten (Franse Revolutie).
Veel uitvindingen/onderzoek