Canon van Nederland
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
Welke personen waren de baas?
Politieke, kerkelijk, economisch
Over wie waren ze de baas?
Waarom hadden ze macht? (geld-grond)
Waarop is de macht gebaseerd?
Dankbaarheid van oude mensen die voor het eerst een pensioen kregen. Invalshoek gesprekken met de kinderen: De AOW.
(Advertentie voor leraar of ouder)
Was was de oorzaak van de oorlog?
Wat was het doel van de oorlog?
Welke wapens werden er gebruikt?
Wat waren de gevolgen van de oorlog?
Hoe keken de mensen tegen de oorlog aan?
(Advertentie voor leraar of ouder)
Opgedragen aan de mensen die op 11 september 2001 stierven
Verklaringen voor natuurverschijnselen?
Ontstaan van de aarde?
Hoe vereerden ze de goden?
Welke rituelen hadden ze?
Leven na de dood?
Hoeveel macht hadden ze?
(Advertentie voor leraar of ouder)

Godsdienst en kerk hebben een minder belangrijke rol.

Welke kunst maakten de mensen?
Wat heeft de kunst met het tijdvak te maken?
Wat is de naam van de kunststroming?
Bekende kunstenaars zijn ...
Wat wilde de kunstenaar bereiken?
Waar verdienden ze geld mee? (beroepen)
Wat aten de mensen in dit tijdperk?
Hoe zag hun woning eruit?
Welke kleding droegen ze?
Reizen en trekken?
Hoe gaven ze onderwijs?
Schepen vervoerden ook passagiers tot aan de komst van het vliegtuig. Invalshoek gesprekken met de kinderen: Hollandse emigranten in Amerika.
Hulpverlening. Invalshoek gesprekken met de kinderen: Opwarming van de aarde.
Wie was de wetenschapper?
Welke wetenschap werd beoefend? (sterrenkunde, .....)
Wat heeft de wetenschapper ontdekt?
Wanneer was de ontdekking?
Hoe heeft hij het ontdekt?
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)

Televisie en computer

Tijd van de globalisering en mensenrechten

 

Dekolonisatie, opkomst mensenrechten, ongelijkheid en duurzaamheid

 

1950 - nu

 

 

»Tweede helft twintigste eeuw

De ooit gevormde koloniën willen onafhankelijk zijn (Indonesië, Suriname)
Komst van Antillianen. Invalshoek gesprekken met de kinderen: Surinamers en Antillianen in Nederland.
Groot verschil tussen arme en rijke landen.
‘Koude’ oorlog tussen VS en Sovjet Unie
Grote welvaart heeft gevolgen voor milieu
Duurzame energie. Invalshoek gesprekken met de kinderen: Einde van de energievoorraad (de gasbel).
Godsdienst en kerk hebben een minder belangrijke rol.

Door immigratie ontstaat een multiculturele samenleving
Aandacht voor obstakels bij inburgering. Invalshoek gesprekken met de kinderen: Hoe kunnen verschillende culturen inéén land het beste met elkaar samenleven?