Canon van Nederland
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
  1. Je kunt minimaal 2 kenmerken van het tijdvak 'regenten en vorsten' noemen.
  2. Je weet welke invloed de boekdrukkunst op de statenbijbel heeft gehad (er konden meer Bijbels worden gemaakt, de Bijbel werd goedkoper).
  3. Je kent de betekenis van de volgende spreekwoorden: Oog om oog, tand om tand, Babylonische spraakverwarring, Hij is in een adamskostuum, Hij is de benjamin van de familie.
  4. Je leert over de betekenis van de drie heilige geschriften: Bijbel, Koran en Tenach
  5. Je leert over het belang van een Nederlandse vertaling van de Bijbel
  6. Je leert over de invloed van de Bijbel op de Nederlandse taal.
  7. Je leert over de relatie tussen de drie monotheïstische godsdiensten: islam, christendom en jodendom

Alle gewesten werkten mee aan de gemeenschappelijke Bijbelvertaling. In onze taal zijn nog verwijzingen naar de Bijbel te vinden. Invalshoek gesprek: De toegankelijkheid van de taal in heilige boeken.

(Advertentie voor leraar of ouder)

Statenbijbel

 

Wat?

De Bijbel is het belangrijkste boek voor veel Christenen. In dit boek staat het verhaal over God en Jezus Christus. In 1637 kwam er een nieuwe vertaling: de Statenbijbel.

 

Waar?

 Nederland/ Dordrecht >1618 Synode (vergadering) van Dordrecht

 

Wanneer?

1637 (1600-1700: Regenten en vorsten)

(Advertentie voor leraar of ouder)

Katholiek

Accepteren de paus als leider. Hij is de basis van geloof. 
Na de reformatie worden de katholieken rooms-katholiek genoemd.

 

Protestanten

Gaan uit van de Bijbel, dat is de basis van het geloof. 
Zij vonden dat de Bijbel voor iedereen toegankelijk moest zijn. Het moest goed vertaald worden uit het Hebreeuws en Grieks.

(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)

Heilige boeken

In heilige boeken staan verhalen, spreuken, gedichten en leeftregels.

 

Christenen

Bijbel 

1. De Bijbel bestaat uit het Oude Testament (zelfde inhoud als de Tenach).
- Hebreeuws (taal van de joden)

Dit is het verhaal van het verhaal van het joodse volk.

 

2. Nieuwe Testament (Grieks)

Dit is het verhaal van Jezus Christus.

 

joden

Tenach. Dit boek bestaat uit drie delen, het eerste deel heet Tora. Dit zijn de vijf boeken van Mozes. 

Islam

Koran

De verhalen in dit heilige boek zijn openbaard aan de profeet Mohammed.

 

 

Bron: samenvatting info werkblad Statenbijbel Schooltv.

(Advertentie voor leraar of ouder)