Canon van Nederland
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)

1. Je kunt 3 feiten noemen over het leven van Willibrord in Nederland.

2. Je kunt 3 feiten noemen over zijn functie in zijn regio’s.

 

3. Je weet wat de functie van Willibrord was.

 

4. Je kunt uitleggen waarom Willibrord belangrijk was voor de verspreiding van het christendom in Nederland.

 

5. Je kunt minimaal drie verschillen noemen tussen het heidendom en het christendom.

(Advertentie voor leraar of ouder)

Verspreiding van het Christendom

 

Waar: Geboren in Engeland, aartsbisschop van de Friezen, bisschop van Utrecht

Wanneer: 658 - 739

De Saksen (Twentenaren) geloofden tot de 9e eeuw niet in de christelijke God. Ze vereerden de goden van de natuur. 

In de 8e eeuw kwamen verschillende missionarissen naar Nederland om de Saksen te bekeren. 
Willibrord wilde de Friezen bekeren. Lebenius wilde de Saksen bekeren.

(Advertentie voor leraar of ouder)
Willibrord en Bonifatius waren belangrijk voor de verspreiding van het christendom op het huidige Nederlandse grondgebied.
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)