Canon van Nederland
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)

1. Je kunt de kenmerken noemen van het tijdvak 'Monniken en ridders'.

 

2. Je kunt uitleggen waarom Willibrord belangrijk was voor de verspreiding van het christendom in Nederland.

 

3. Je weet wat een monnik en een aartsbisschop is. Je kunt 2 andere namen van monniken noemen. 

4. Je weet wie er in die tijd de macht had en wat hij voor Willibrord heeft betekent. 

 

5. Je kunt minimaal drie verschillen noemen tussen het heidendom en het christendom.

Denk aan goden, heilig schrift, plek om te bidden ...

 

Antwoorden
(Advertentie voor leraar of ouder)

Canonclip 3: Willibrord (Groep 5 en 6)

Invalshoek animatiefilm: Korte kennismaking met meergodendom en het Christendom.

 

Invalshoek gesprekken met de kinderen: Respecteren van een (ander) geloof.

(Advertentie voor leraar of ouder)

Verspreiding van het Christendom

 

Eerste bisschop in Nederland.
Hij heeft het christelijke geloof in Nederland -vanuit Utrecht- verspreid.

 

Waar:

Geboren in Engeland, aartsbisschop van de Friezen, bisschop van Utrecht

 

Wanneer

658 - 739

 

Waarom belangrijk? 
Hij verspreidde het christelijke geloof in Nederland.

 

Lukte dat?

Nee, hij riep de hulp in van de Frankische koning Karel de Grote. Hij stelde aan de paus voor om Willibrord aartsbisschop (leider van een kerkprovincie) te maken.

 

 

Andere missionarissen?

Willibrord wilde de Friezen bekeren.

 

Lebinïus wilde de Saksen bekeren. 
Marcelinnus

Plechelmus: Rondreizende monnik uit Schotland (Scotia)

Het woord monnik komt uit het Grieks en betekent 'eenzaam'. Het woord monos betekent 'alleen'.

 

Een monnik wijdt zijn leven aan God. Ze leven in een klooster of abdij.  Er zijn ook monniken die niet samen wonen maar zich wel inzetten voor de maatschappij.

 

Hedendaagse monniken vullen hun dagelijks leven op verschillende wijze in. Lees daarvoor meer op Wikipedia.

 

Bron: Wikipedia

 

Hierachie Rooms-Katholiek Kerk (vereenvoudigd)

Paus (hoofd van de gehele kerk)

Patriarch

Metropoliet

Aartsbisschop (hoofd van een aartsbisdom

Bisschop (3 wijdingen) Bisschop betekent op-zichter.

Priester (2 wijdingen)

Diaken (1 wijding)

 

Bisdom (of diocees)

Kerkrechtelijk afgebakend gebied onder leiding van een bisschop.

 

Er zijn 7 bisdommen in Nederland:

Groningen, Haarlem, Utrecht, Rotterdam, 's-Hertogenbosch, Brede an Roermond. 

 

Andere missionarissen waren Plechelumus en Marcellinus.

(Advertentie voor leraar of ouder)

De Saksen (Twentenaren) geloofden tot de 9e eeuw niet in de christelijke God. Ze vereerden de goden van de natuur. 

In de 8e eeuw kwamen verschillende missionarissen naar Nederland om de Saksen te bekeren. 
Willibrord wilde de Friezen bekeren.

Lebuinus (uitspraak: Leebwinus) wilde de Saksen bekeren.

 

Uitspraak

De naam Lebuinus wordt net als in het Latijn geschreven zónder trema op de i. De uitspraak luidt echter als Lebuïnus met trema, dus niet met een ui-klank, klinkt als: Leebwinus.

Bron

Willibrord en Bonifatius waren belangrijk voor de verspreiding van het christendom op het huidige Nederlandse grondgebied.
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)