Canon van Nederland
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
Welke personen waren de baas?
Politieke, kerkelijk, economisch
Over wie waren ze de baas?
Waarom hadden ze macht? (geld-grond)
Waarop is de macht gebaseerd?
(Advertentie voor leraar of ouder)
Naast aandacht voor Floris V ook aandacht voor het leven in die tijd. Invalshoek gesprekken met de kinderen: Opkomen voor de zwakkeren.
Was was de oorzaak van de oorlog?
Wat was het doel van de oorlog?
Welke wapens werden er gebruikt?
Wat waren de gevolgen van de oorlog?
Hoe keken de mensen tegen de oorlog aan?
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
Verklaringen voor natuurverschijnselen?
Ontstaan van de aarde?
Hoe vereerden ze de goden?
Welke rituelen hadden ze?
Leven na de dood?
Hoeveel macht hadden ze?
Erasmus als tegendraads denker en schrijver. Er zijn nog veel boeken van hem bewaard. Invalshoek gesprekken met de kinderen: Het belang van kritisch nadenken.
Welke kunst maakten de mensen?
Wat heeft de kunst met het tijdvak te maken?
Wat is de naam van de kunststroming?
Bekende kunstenaars zijn ...
Wat wilde de kunstenaar bereiken?
Waar verdienden ze geld mee? (beroepen)
Wat aten de mensen in dit tijdperk?
Hoe zag hun woning eruit?
Welke kleding droegen ze?
Reizen en trekken?
Hoe gaven ze onderwijs?
05 Hebban olla vogala | Canonclip (3:48)
Aandacht voor de geschreven taal. Invalshoek gesprekken met de kinderen: Eén Europese volkstaal.
Wie was de wetenschapper?
Welke wetenschap werd beoefend? (sterrenkunde, .....)
Wat heeft de wetenschapper ontdekt?
Wanneer was de ontdekking?
Hoe heeft hij het ontdekt?
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)

Rond 1000 na Christus werd het warmer. Gewassen groeiden beter (oogsten werden beter), mensen kregen meer te eten en konden zich beter ontplooien.

Steden en staten

 

Nieuw: Tijd van de Grote Rijken in Azie, Afrika en Amerika

Mongoolse rijk, Malinezen, Inca's en meer

 

1000 tot 1500 na Christus

 

De Vikingen ontdekten in 1021 na Chr. Noord-Amerika.
Bron Rijksuniversiteit Groningen Volkskrant 6-11-2021 Boeken en wetenschap p.2-3

 

 

» Late middeleeuwen

Opkomst van de handel en ontstaan van steden
Aandacht voor de handelsproducten in die tijd. Invalshoek gesprekken met de kinderen: Een handelsgeest hebben.
Steden werden steeds zelfstandiger


Zoeken met: