Canon van Nederland
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)

1. Je weet de jaartallen en kenmerken van het tijdvak televisie en computer.

 

2. Je kunt minimaal 3 andere vensters noemen uit dit tijdvak.

 

3. Je kunt de waternoodsramp op een tijdbalk plaatsen.

 

4. Je weet welke gebieden door de Waternoodsramp zijn getroffen.

 

5. Je kunt uitleggen wat de oorzaken en gevolgen waren van de Waternoodsramp.

 

6. Je kunt omschrijven wat de Deltawerken zijn.

 

7. Je weet oplossingen voor de zeespiegelstijging en de invloed op Nederland.

 

8. De kunt de volgende woorden verklaren: dijken, Deltawerken, stormvloedkering, waterbouwkundigen, noodoverloopgebieden. (Kijk op de site van de canon van Nederland).

 

 

 

 

Door de klimaatsveranderingen:

  • wordt het weer extremer
  • perioden met droogte
  • hevige neerslag

 

Wat kan Nederlnd daar aan doen?

  • betere beveiliging tegen overstromingen
  • water zal beter opgevangen moeten worden om droogte te voorkomen
  • Inzet van het ‘programma’ Ruimte voor rivieren
  • ontwikkeling vn de natuur>bescherming tegen water
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)

Hulpverlening. Invalshoek gesprekken met de kinderen: Opwarming van de aarde.

(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)