Canon van Nederland
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
  1. Je kent de kenmerken van het tijdvak Regenten en vorsten. 
  2. Je weet in welk tijdvak Spinoza heeft geleefd. Je kunt Spinoza op de tijdbalk plaatsen.
  3. Je kunt vertellen wie Spinoza was en wat hij voor denkbeelden had.
  4. Je weet  wat een filosoof is.
  5. Je weet wat filosoferen is (nadenken over vragen waar geen juiste antwoorden op bestaan).
  6. Je kunt voorbeelden van filosofische vragen geven. (Bestaat de tijd wel echt? Zou je verliefd kunnen worden op een robot?)
  7. Je kunt in eigen woorden uitleggen wat er bedoeld wordt met 'vrijheid van meningsuiting'.
  8. Je kunt in eigen woorden uitleggen wat er bedoeld wordt met 'vrije wil'.
  9. Je kent de basistopografie van Noord-Holland.
  10. Je kent twee namen van bekende filosofen.

 

Vrijheid van geweten in Nederland had wel zijn grenzen. Invalshoek gesprekken met de kinderen: Vrijheid van meningsuiting.

(Advertentie voor leraar of ouder)

Spinoza

 

Wanneer: 1632 - 1677 Regenten en vorsten (1600-1700)

 

Waar: Geboren in Amsterdam

 

Wat: Beroemde filosoof: iemand die nadenkt over het leven en daar alles over wil weten. 

Filosofie komt uit het oude Grieks en betekent 'liefde voor wijsheid'.

Filo betekent liefde, sofie (sophis) betekent wijsheid.

 

Een filosoof pakt een probleem aan door kritisch na te denken. Een wetenschapper test en meet, doet experimenten.

 

Bekende filosofen

1. Azië (China) Confucius (551-479 voor Chr). 
2. Europa (Griekenland) Socrates

3. Aristoteles (Griekenland)

 

(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)

Het enige wat je met liegen bereikt is niet geloofd worden als je de waarheid spreekt. -

Aristoteles

 

De natuur doet niets zonder doel.

Aristoteles

 

Geluk is geheel afhankelijk van onszelf.

Aristoteles

 

 Men kent een vriend pas nadat men veel zout met hem heeft gegeten.

Aristoteles

 

Opleiding is de beste proviand op de reis naar de ouderdom.

- Aristoteles

 

Sluit niet snel vriendschap, maar blijf een eenmaal gesloten vriendschap altijd trouw.

Socrates

 

Wie niet tevreden is met wat hij heeft, zal ook niet tevreden zijn met wat hij krijgt.

Socrates