Canon van Nederland
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)

Basis
1. Je leert de kenmerken van het tijdvak Grieken en Romeinen.

2. Je leert welke invloed de Romeinen hadden en kunt voorbeelden noemen.

 

Macht

3. Je leert hoe groot het Romeinse rijk was.

4. Je leert tot hoever de Romeinen in ons land waren.

5. Je leert waarom de Rijn belangrijk was en de betekenis van Romeinse Limes.

6. Je leert dat het Romeinse Rijk goed georganiseerd was en dat er ook Germanen meevochten.

7. Je leert dat het grootste Romeinse legerkamp in Nederland lag.

 

Personen

8. Je weet wie Julius Civilus en Julius Caesar waren en wat zij gedaan hebben.

Godsdienst

9. Je kunt vijf Romeinse goden noemen. 

10. Je kunt het volgende vertellen over het christendom: naam van de god, heilig boek, gebedsruimte, feesten, symbolen, ontstaan

 

Topografie

Je leert de basistopografie van Gelderland en Utrecht. 

 

 

Antwoorden
Wachtwoord

Het Romeinse wereldrijk

 • Wegen waren belangrijk (voor het leger en handel)
 • Germanen waren boeren gebleven.
 • Romeinen gingen in steden wonen.

 

 

 

 


Erfenis van de Romeinen

 • Bouwwerken
 • Latijns schrift
 • Wetten en rechtspraak
 • Gebruik van baksteen en cement
 • Wegen
 • Vloerverwarming
 • Badhuizen (thermen | sauna's)
 • Riolering

 

 

 

 

 

 

 

 

Romeinse limes

De Romeinen bouwden langs de grens van hun Rijk, op het huidige Nederlandse grondgebied, versterkte nederzettingen (bijv. Nijmegen).

 

Germanen in opstand

De Germanen kwamen in 69 na Christus in opstand tegen de Romeinen. Hun leider was Julius Civilus.

 

Christendom in het Romeinse Rijk

 • Jezus Christus is de zoon van God.
 • Het christendom werd een belangrijke godsdienst door missionarissen.
 • Er was een god, andere goden werden niet geaacepteerd.
 • Christenen werden eerst vervolgd, daarna werden ze geaacepteerd.

 

 Bron: http://tule.slo.nl

(Advertentie voor leraar of ouder)

Op de grens van het Romeinse Rijk.

 

Waar: Langs de Rijn in Nederland

Wanneer: 47 - ca. 400

(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)

Tijdvak: Grieken en Romeinen (Europa)

Nieuw: Tijd van de beschavingen (Wereld)

VO: Oudheid

 

 • 3000 voor Christus tot 500 na Christus
 • Romeinen in Nederland: 50 voor Christus- 450 na Christus

 

 • De oudheid begint ongeveer 3000 jaar voor Christus. Het beeldschrift van de Egyptenaren is al bekend.
 • De tijd van de Grieken en Romeinen begint ongeveer 500 voor Christus en wordt de klassieke Oudheid genoemd.
Verspreiding van de Grieks-Romeinse cultuur
Confrontatie met Germaanse cultuur (Germanen bleven boeren, Romeinen woonden in steden)
Ontstaan van het christendom in de Romeinse tijd
Wat vinden we in het heden terug van de Limes? Invalshoek gesprekken met de kinderen: Overlevering