Canon van Nederland
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
Welke personen waren de baas?
Politieke, kerkelijk, economisch
Over wie waren ze de baas?
Waarom hadden ze macht? (geld-grond)
Waarop is de macht gebaseerd?
(Advertentie voor leraar of ouder)
De Belgische Opstand en de reactie van de Noordelijke Nederlanden. Invalshoek gesprekken met de kinderen: België en Nederland één taal, één land, één volk.
(Advertentie voor leraar of ouder)
Belang grondrechten. Invalshoek gesprekken met de kinderen: Artikel 1: verbod op discriminatie.
De grote onderlinge verschillen tussen de bevolkingsgroepen, gebaseerd op discriminatie. Aandacht vragen voor uitbuiting van mensen in arme landen door rijke kapitalistische westen.
(Advertentie voor leraar of ouder)
Was was de oorzaak van de oorlog?
Wat was het doel van de oorlog?
Welke wapens werden er gebruikt?
Wat waren de gevolgen van de oorlog?
Hoe keken de mensen tegen de oorlog aan?
Verklaringen voor natuurverschijnselen?
Ontstaan van de aarde?
Hoe vereerden ze de goden?
Welke rituelen hadden ze?
Leven na de dood?
Hoeveel macht hadden ze?
Welke kunst maakten de mensen?
Wat heeft de kunst met het tijdvak te maken?
Wat is de naam van de kunststroming?
Bekende kunstenaars zijn ...
Wat wilde de kunstenaar bereiken?

Impressionisme (impressie = indruk)

1875-1910

  • Alledaagse onderwerpen
  • Schilders schilderen buiten 
  • Nadruk valt op licht en kleur
  • Verf wordt vaak op het doek gemengd 
  • Geen omtreklijnen 
  • Geen gebruik van zwart

Van dichtbij zie je strepen en stippen, van een afstand zie je wat het voorstelt.

 

Bekende schilders:

Monet (Frankrijk)

Renoir (Frankrijk)

Degas (Frankrijk)

 

Post impressionisme

Vincent van Gogh (Nederland)


 

Van Gogh in zijn tijd niet erkend als kunstenaar. Invalshoek gesprekken met de kinderen: Leven (rondkomen) van kunst.
Waar verdienden ze geld mee? (beroepen)
Wat aten de mensen in dit tijdperk?
Hoe zag hun woning eruit?
Welke kleding droegen ze?
Reizen en trekken?
Hoe gaven ze onderwijs?
Kinderarbeid als noodzakelijk kwaad. Invalshoek gesprekken met de kinderen: Waarom bestaat kinderarbeid nog?
Wie was de wetenschapper?
Welke wetenschap werd beoefend? (sterrenkunde, .....)
Wat heeft de wetenschapper ontdekt?
Wanneer was de ontdekking?
Hoe heeft hij het ontdekt?

Stoommachine gemaakt door Xander. 

De trein als vervoermiddel. Invalshoek gesprekken met de kinderen: De trein als vervoermiddel van de toekomst.
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)

Burgers en stoommachines

Tijd van emancipatie en onderdrukking

Verzet tegen modern imperialisme

 

1800-1900 (19e eeuw)

 

»Industrialisatie

(Industriële revolutie)

 

Opkomst van de democratie

Ontstaan van het Koninkrijk der Nederlanden
Ontstaan van kiesrecht en politieke partijen
Ontstaan van de eerste feministische golf uit de maatschappelijke achterstand van vrouwen. Invalshoek gesprekken met de kinderen: Is de emancipatie voltooid?
Door de opkomst van vele uitvindingen (stoommachine)

Industriële Revolutie
Veel mensen wonen in steden